ZHD.DE
Widgets First Detected Last Detected
i WPBakery Nov 2019 Dec 2019
i Google Font API Oct 2016 Dec 2019
i Wordpress Plugins
Aug 2018 Dec 2019
i Contact Form 7 Sep 2018 Dec 2019
i Visual Composer Sep 2018 Dec 2019
Language
i German
Jul 2018 Aug 2018
Frameworks
i PHP Jul 2018 Dec 2019
i PHP 7 Jul 2018 Dec 2019
i Twenty Fifteen Jul 2018 Aug 2018
Mobile
i Viewport Meta
Jul 2018 Dec 2019
i IPhone / Mobile Compatible
Jul 2018 Dec 2019
i Apple Mobile Web App Status Bar Style
Sep 2018 Dec 2019
Content Management System
i WordPress Jul 2018 Dec 2019
i Wordpress 4.9
Jul 2018 Aug 2018
i NetObjects Fusion
Sep 2013 Jun 2018
JavaScript Libraries and Functions
i jQuery Jul 2018 Dec 2019
i FlexSlider Sep 2018 Dec 2019
Name Server
i Strato DNS
Sep 2013 Dec 2019
Web Hosting Providers
i Strato Sep 2013 Dec 2019
Email Hosting Providers
i Microsoft Azure DNS
Aug 2019 Dec 2019
SSL Certificates
i Common Name Invalid Nov 2019 Nov 2019
Web Servers
i Apache
Sep 2013 Dec 2019
i Apache 2.4
Feb 2018 Dec 2019
i Apache 2.2
Dec 2013 Jan 2018
Operating Systems and Servers
i Unix
Sep 2013 Dec 2019
i IPv6
Jul 2018 Dec 2019
Syndication Techniques
i RSS
Jul 2018 Dec 2019
i Really Simple Discovery
Jul 2018 Dec 2019
i Live Writer Support
Jul 2018 Dec 2019
i Pingback Support
Jul 2018 Aug 2018
Technologies
Technology Spend
Very Low

Technology Spend is based on the sum of the average cost of the active premium paid-for technologies found across zhd.de.

Get a notification when zhd.de adds new technologies.

Get zhd.de profile as an XML or JSON feed.