LAURENTIDESYNTHWORKS.NET
Analytics and Tracking First Detected Last Detected
i Google Analytics Jan 2015 Aug 2020
i Google Analytics Classic
Nov 2015 Aug 2020
i Snowplow Dec 2016 Aug 2020
i Quantcast Measurement Jan 2015 May 2018
i MediaMath Nov 2015 Nov 2015
Widgets
i Google Font API Sep 2014 Aug 2020
i AddThis Sep 2014 Aug 2020
i reCAPTCHA Feb 2018 Aug 2020
i Facebook Like Jan 2015 Mar 2015
i Google Plus One Button
Dec 2014 Dec 2014
i Google Plus One Platform
Dec 2014 Dec 2014
eCommerce
i Weebly eCommerce Jan 2015 Aug 2020
Frameworks
i ASP.NET
Oct 2014 Nov 2014
i ASP.NET 4.0
Oct 2014 Nov 2014
Content Delivery Network
i AJAX Libraries API
Dec 2014 Aug 2020
i GStatic Google Static Content
Mar 2018 Jul 2018
i GoDaddy CDN
Sep 2014 Sep 2014
Mobile
i IPhone / Mobile Compatible
Mar 2018 Jul 2018
i Viewport Meta
Dec 2014 Mar 2018
Payment
i PayPal May 2020 Aug 2020
Audio / Video Media
i VideoJS Mar 2018 Jul 2018
i MediaElement.js Mar 2018 Jul 2018
i Vimeo Dec 2014 Dec 2014
i SoundCloud
Dec 2014 Dec 2014
Content Management System
i Weebly Jan 2015 Aug 2020
i Blogger Dec 2014 Dec 2014
JavaScript Libraries and Functions
i jQuery Sep 2014 Aug 2020
i Fancybox
Jan 2015 Aug 2020
i Google Hosted Libraries
Jun 2015 Aug 2020
i jQuery 1.8.3
Jun 2015 Aug 2020
i Google Hosted jQuery
Jun 2015 Aug 2020
i Mustache Nov 2015 Jul 2018
i jQBrowser Mar 2018 Jul 2018
i Moment JS Nov 2015 Nov 2015
i Backbone.js Nov 2015 Nov 2015
i RequireJS
Nov 2015 Nov 2015
i jQuery 1.7.2
Jan 2015 Apr 2015
i WebFont Loader
Dec 2014 Dec 2014
i Google API
Dec 2014 Dec 2014
i Lightbox
Dec 2014 Dec 2014
Advertising
i Turn Nov 2015 Nov 2015
i BlueKai DMP Nov 2015 Nov 2015
i BlueKai Nov 2015 Nov 2015
Web Hosting Providers
i Weebly Hosting Jan 2015 Aug 2020
i GoDaddy Sep 2014 Dec 2014
i Google Dec 2014 Dec 2014
Name Server
i GoDaddy DNS
Oct 2014 Aug 2020
Email Hosting Providers
i SPF
Nov 2014 Aug 2020
i Microsoft Exchange Online Nov 2014 Aug 2020
i Microsoft Azure DNS
Nov 2014 Aug 2020
i Office 365 Mail Aug 2015 Aug 2020
i GoDaddy Email Oct 2014 Oct 2014
SSL Certificates
i SSL by Default
Mar 2018 Aug 2020
i LetsEncrypt Apr 2018 Aug 2020
i GeoTrust SSL Jan 2015 Mar 2018
Web Servers
i Apache
Sep 2014 Aug 2020
i IIS 7
Oct 2014 Nov 2014
i IIS
Oct 2014 Nov 2014
Operating Systems and Servers
i Alternate Protocol
Dec 2014 Dec 2014
i QUIC
Dec 2014 Dec 2014
Syndication Techniques
i Atom
Dec 2014 Dec 2014
i RSS
Dec 2014 Dec 2014
Copyright
i Copyright Year 2019
May 2020 Aug 2020
Technologies
Technology Spend
Very Low

Technology Spend is based on the sum of the average cost of the active premium paid-for technologies found across laurentidesynthworks.net.

Get a notification when laurentidesynthworks.net adds new technologies.

Get laurentidesynthworks.net profile as an XML or JSON feed.