FIXPARTS.COM.BR
Widgets First Detected Last Detected
i Wordpress Plugins
Feb 2014 Dec 2019
i Google Font API Feb 2014 Dec 2019
i Contact Form 7 Sep 2014 Dec 2019
Language
i Portuguese
Jun 2017 Dec 2019
eCommerce
i WooCommerce Feb 2014 Dec 2019
i WooCommerce Add To Cart Nov 2017 Dec 2019
i WooCommerce Checkout Apr 2017 Nov 2017
i WooCommerce 2.0 Dec 2014 Jul 2015
Frameworks
i ASP.NET Feb 2014 Dec 2019
i PHP Feb 2014 Dec 2019
Content Delivery Network
i jQuery CDN
Feb 2014 Dec 2019
Mobile
i Viewport Meta
Dec 2014 Dec 2019
i IPhone / Mobile Compatible
Aug 2018 Dec 2019
Content Management System
i WordPress 3.5
Feb 2014 Dec 2019
i WordPress Feb 2014 Dec 2019
JavaScript Libraries and Functions
i AnythingSlider Jan 2014 Dec 2019
i Swipe JS
Jan 2014 Dec 2019
i touchSwipe Jan 2014 Dec 2019
i jQuery Easing Feb 2014 Dec 2019
i jQuery Feb 2014 Dec 2019
i jQuery Cookie Feb 2014 Dec 2019
i jQuery UI Feb 2014 Dec 2019
i jQuery Form Feb 2014 Dec 2019
i carouFredSel Feb 2014 Dec 2019
i jQuery BlockUI
Feb 2014 Dec 2019
i jQuery Placeholder Feb 2014 Dec 2019
SSL Certificates
i RapidSSL
Nov 2016 Jul 2018
i DigiCert SSL Jan 2018 Jul 2018
i GeoTrust SSL Feb 2014 Dec 2017
Email Hosting Providers
i Microsoft Exchange Online Feb 2014 Dec 2019
i SPF Apr 2014 Dec 2019
i Microsoft Azure DNS
Aug 2014 Dec 2019
Web Servers
i IIS Feb 2014 Dec 2019
i IIS 10 Nov 2017 Dec 2019
i IIS 8 Feb 2014 Dec 2017
Syndication Techniques
i Really Simple Discovery
Feb 2014 Dec 2019
i RSS
Feb 2014 Dec 2019
i Live Writer Support
Feb 2014 Dec 2019
i Pingback Support
Feb 2014 Dec 2019
CSS Media Queries
i Min Width
Aug 2014 Nov 2014
i Max Width
Aug 2014 Nov 2014
Technologies
Technology Spend
$250+ / month

Technology Spend is based on the sum of the average cost of the active premium paid-for technologies found across fixparts.com.br.

Get a notification when fixparts.com.br adds new technologies.

Get fixparts.com.br profile as an XML or JSON feed.