ANTHROPOGEN.DE
Widgets First Detected Last Detected
i Font Awesome Nov 2017 Dec 2019
Language
i German
Nov 2017 Dec 2019
Mobile
i Viewport Meta
Nov 2017 Dec 2019
Payment
i Euro Nov 2017 Dec 2019
JavaScript Libraries and Functions
i jQuery Nov 2017 Dec 2019
i Sco.js
Nov 2017 Dec 2019
Web Hosting Providers
i Hetzner Nov 2017 Dec 2019
Email Hosting Providers
i Bounce IO
Dec 2017 Dec 2019
Name Server
i DomainProfi
Dec 2019 Dec 2019
Web Servers
i Apache
Nov 2017 Dec 2019
i Varnish Nov 2017 Dec 2019
i Apache 2.4
Dec 2017 Dec 2019
i Apache 2.2
Nov 2017 Sep 2018
Operating Systems and Servers
i Debian
Nov 2017 Dec 2019
ANTHROPOGEN.DE/*
Mobile First Detected Last Detected
i IPhone / Mobile Compatible
Aug 2018 Dec 2019
Technologies
Technology Spend
Very Low

Technology Spend is based on the sum of the average cost of the active premium paid-for technologies found across anthropogen.de.

Get a notification when anthropogen.de adds new technologies.

Get anthropogen.de profile as an XML or JSON feed.